سيستم مديريت خريد کالا

این سیستم جهت مدیریت خرید در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش خرید به صورت لحظه ای توسط نفرات بخش خرید ثبت و پیگیری می گردد و گزارشات مربوطه از این طریق به صورت خودکار تهیه میگردند.

مشخصات اصلی:

 • بانك اطلاعاتي سازندگان، تأمين كنندگان و نمايندگي‌ها
 • تعريف Approved Vendor List به تفكيك پروژه‌ها
 • به روزرساني مدارك فني مرتبط به هر بسته خريد
 • ثبت و پيگيري كامل فرايند مناقصه
 • گزارش کامل آخرین وضعیت بسته های خرید
 • امکان گزارش گیری کامل از فرایند مناقصه برای هر بسته خرید
 • امکان گزارش گیری از کلیه فعالیتهای انجام شده بر روی هر بسته خرید
 • محاسبه لحظه ای پيشرفت خرید کالا براساس Milestone هاي تعريف شده در پروژه
 • تشكيل پرونده در سيستم پیشبرد کالا جهت پيگيري‌هاي بعد از انعقاد سفارش خرید

مختصری درباره سیستم مدیریت خرید کالا:

 • لیست بسته های خرید

  لیست بسته های خرید به همراه اطلاعات مربوط به هر بسته خرید در قالب فایل Excel آماده و وارد سیستم میگردد. این اطلاعات شامل شماره بسته خرید، نام بسته خرید، شماره MR مربوطه، شماره TBE مربوطه، نام مسئول خرید، نام مسئول مهندسی ... می باشد.

 • ثبت فعالیت

  از طریق این بخش، کلیه فعالیتهای مربوط به بخش خرید کالا با ترتیب تعریف شده در سیستم (که با توجه به تعریف سازمان/پروژه قابل شخصی سازی است) توسط کارشناسان خرید ثبت می گردد. به دلیل دسته بندی فعالیتهای خرید در سیستم و تعریف ضرایب پیشرفت در Milestone های مربوطه، پس از ثبت فعالیت در سیستم به همراه مستندات مربوطه، کلیه گزارشات وضعیت، پیشرفت و گزارشات تفصیلی به صورت لحظه ای به روز می گردند.

 • نمایش فعالیت های ثبت شده

  کلیه فعالیتهای ثبت شده به تفکیک بسته های خرید در این بخش قابل مشاهده و استفاده می باشند.

 • گزارش آخرین وضعیت بسته های خرید

  در این قسمت بر اساس تعاریف انجام شده در سیستم، گزارش آخرین وضعیت بسته های خرید در زمان تهیه گزارش قابل مشاهده می باشد.

  به عنوان مثال در این گزارش مشخص می شود که هر بسته خرید در چه وضعیتی از قبیل صدور MR، ITB، دریافت پیشنهاد، گشایش پاکت مالی ... قرار دارد.

 • گزارش تفصیلی بسته های خرید

  برای هر بسته خرید، گزارشی شامل اطلاعات عمومی بسته خرید،MR، TBE، CBE، مقادیر برآوردی ،لیست مناقصه گران ، تاریخ دعوت به مناقصه، تاریخ پاسخ مناقصه گر، تاریخ ارائه پیشنهادات فنی و مالی، تاریخ گشایش پاکات مالی، برنده مناقصه و PO در این بخش قابل مشاهده می باشد.

  لازم به ذکر است که درتمامی موارد مذکور ارتباط بین اطلاعات نمایش داده شده و مدارک مربوطه برقرار می باشد.

  به عنوان مثال با کلیک کردن روی شماره TBE مربوط به یک بسته خرید، این سیستم از طریق اتصال به سیستم مدیریت مدارک مهندسی تمامی Revision های این مدرک را نمایش داده که با انتخاب هر کدام از آنها فایل مربوطه نمایش داده خواهد شد.

 • محاسبه پیشرفت خرید

  بر اساس کلیه اطلاعات موجود، پیشرفت خرید به صورت لحظه ای محاسبه شده و بر روی Dashboard نمایش داده می شود.