سيستم مدیریت پیشبرد كالا

این سیستم جهت مدیریت تسریع بخشی در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش تسریع بخشی (Expediting) به صورت لحظه ای توسط نفرات این بخش ثبت و پیگیری می گردد و گزارشات مربوطه از این طریق به صورت خودکار تهیه میگردند.

مشخصات اصلی

 • مكاتبه با سازندگان به صورت الکترونیک
 • اطلاع رسانی تغییرات در ضمائم هر بسته خرید به سازنده مربوطه
 • ثبت و پيگيري كامل فعاليت‌هاي پیشبرد کالا
 • محاسبه پيشرفت كار براساس Milestone هاي تعريف شده
 • گزارش کامل آخرین وضعیت سفارش های خرید
 • امکان گزارش گیری از کلیه فعالیتهای انجام شده بر روی هر سفارش خرید

 

مختصری درباره سیستم مدیریت پیشبرد کالا

 • ثبت فعالیت
  از طریق این بخش، کلیه فعالیتهای مربوط به بخش تسریع بخشی کالا با ترتیب تعریف شده در سیستم (که با توجه به تعریف سازمان/پروژه قابل شخصی سازی است) توسط کارشناسان این بخش ثبت می گردد. به دلیل دسته بندی فعالیتهای تسریع بخشی در سیستم و تعریف ضرایب پیشرفت در Milestone های مربوطه، پس از ثبت فعالیت در سیستم به همراه مستندات مربوطه، کلیه گزارشات وضعیت، پیشرفت و گزارشات تفصیلی به صورت لحظه ای به روز می گردند. 
   
 • نمایش فعالیت های ثبت شده
  کلیه فعالیتهای ثبت شده به تفکیک بسته های خرید در این بخش قابل مشاهده و استفاده می باشند.
   
 • گزارش آخرین وضعیت قرارداد‌ها
  در این قسمت بر اساس تعاریف انجام شده در سیستم، گزارش آخرین وضعیت قرارداد‌های خرید در زمان تهیه گزارش قابل مشاهده می باشد.
  به عنوان مثال در این گزارش مشخص می شود که هر قرارداد در چه وضعیتی از قبیل نافذ شدن قرارداد، دریافت پیش پرداخت، برگزاری KOM، رسید مواد خام به کارخانه سازنده ... قرار دارد.
   
 • گزارش تفصیلی قراردادها
  برای هر قرارداد، گزارشی شامل اطلاعات قرارداد، بسته‌های خرید مربوطه، مقادیر برآوردی به همراه اطلاعات مربوط به KOM و Milestone های مربوطه و... در این بخش قابل مشاهده می باشد.
  لازم به ذکر است که درتمامی موارد مذکور ارتباط بین اطلاعات نمایش داده شده و مدارک مربوطه برقرار می باشد.
   
 • گزارشات
  هر کاربری با توجه به وظایف تعریف شده در سیستم، امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فعالیتهای خویش و مجموعه تحت مدیریتش برخوردار بوده و می تواند با توجه به تعاریف تعیین شده در سیستم، انواع گزارشات مورد نظر خود را استخراج نماید.
   
 • محاسبه پیشرفت
  بر اساس کلیه اطلاعات موجود، پیشرفت این بخش به صورت لحظه ای محاسبه شده و بر روی Dashboard نمایش داده می شود.