مدیریت برچسب ها

افزونه برچسب‌ها جهت ارتباط مستندات با موضوعات کلیدی پروژه/سازمان طراحی و اجرا شده است. با فعال شدن این افزونه، کلیه اطلاعات کلیدی ثبت شده در سیستم از جمله شماره بسته های خرید، قراردادها، تگ تجهیزات و... به صورت خودکار به لیست برچسب های پروژه اضافه می شود. همچنین امکان تعریف برچسب های سراسری و عمومی که بین کاربران سیستم بصورت مشترک قابل استفاده باشد نیز فراهم خواهد شد.

همزمان با فعال شدن این افزونه، در صفحات مختلف سیستم (از جمله نامه نگاری، جلسات و ...) فیلد جدیدی با عنوان برچسب (Tag) اضافه خواهد شد و کاربران محترم می توانند به کلیه مستندات موجود در سیستم از جمله نامه ها، صورت جلسات، مدارک و... برچسب های مربوط را الصاق نمایند تا در موارد لزوم با استفاده از این برچسب بتوانند به کلیه اطلاعات مرتبط دسترسی پیدا کنند.

دسترسی سریع به کلیه مستندات مربوطه به یک موضوع خاص همواره باعث تسریع در جمع بندی اطلاعات و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص آن موضوع شده و علاوه بر ذخیره زمان و هزینه، فراموش شدن موضوعات اساسی در گذر زمان را به حداقل می رساند. این افزونه علی‌الخصوص در فرآیند Closing و Claim بسیار کاربردی می‌باشد.