سیستم مدیریت وظایف و تقویم

زیرسیستم مدیریت وظایف و تقویم در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک جهت تسهیل مدیریت فعالیت های روزانه اعضای سازمان/پروژه و ایجاد امکان برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های کاری روزانه، هفتگی و ماهانه طراحی و اجرا شده است.

عمده قابلیت های این زیر سیستم به شرح ذیل می باشد:

  • نمایش تقویم شمسی و میلادی به صورت هفتگی و ماهانه
  • امکان تعریف و مدیریت وظایف و رویداد ها
  • پشتیبانی از ماتریس تخصیص وظایف با الگوی RACI برای خود و سایر افراد
  • نمایش دستور کار روزانه، هفتگی و ماهانه
  • افزونه اختصاصی در زیرسیستم مدیریت مکاتبات جهت تعریف مستقیم وظیفه بر روی نامه ها
  • افزونه اختصاصی در زیرسیستم مدیریت جلسات جهت مشخص نمودن وظایف و تاریخ انجام وظایف بر روی بندهای صورتجلسه
  • گزارش فعالیت های تاریخ گذشته / برنامه های کاری
  • تقسیم بندی وظایف بر اساس پروژه / موضوع / برچسب