سیستم مدیریت پایپینگ

 • مدیریت لیست خطوط

  در این بخش تمامی اطلاعات مربوط به هر خط جهت استفاده های بعدی وارد سیستم می گردد. اطلاعاتی از قبیل شماره خط، نوع سیال، شماره واحد، کلاس خط، سایر خط، مشخصات رنگ، مشخصات عایق، نقطه شروع، نقطه پایان، فشار و دمای کاری و طراحی، نیاز به عملیات حرارتی، درصد رادیو گرافی...شامل اطلاعات قابل ثبت می باشد.
  همچنین این قابلیت وجود دارد که داده های فوق در یک فایل اکسل آماده شده به صورت یکجا به سیستم وارد گردند.
   

 • ورود اطلاعات مربوط به آیزومتریک خطوط

  در بسیاری از پروژه ها به دلیل در نظر گرفتن عملیات اجرایی آسانتر و بهینه سازی عملیات ساخت و نصب معمولاً سرجوش گذاری و اسپول بندی خطوط توسط افراد ماهر به صورت دستی صورت می پذیرد و این امر به نرم افزارهای مرتبط واگذار نمی گردد. در این حالت می توان با استفاده از قابلیتی که در سیستم تعبیه گردیده است نقشه Mark Up شده ایزومتریک را به صورت جزء به جزء به سیستم وارد نمود. ورود این اطلاعات با استفاده از آیتم کدها و تگ های مشخص شده در نقشه آیزومتریک می باشد.
  همچنین تشخیص نوع اتصال بین قطعه و یا اصولاً همخوانی دو قطعه جهت اتصال به صورت هوشمند توسط سیستم سنجیده می شود. لازم به ذکر است که از قبل لیست تمامی اقلام مورد استفاده و نیز مشخصات مورد نیاز آنها درProject Material Index  که از متعلقات سیستم مدیریت اقلام می باشد وارد گردیده است.
  در صورتی که قطعاتی قابل اتصال به یکدیگر نباشد و این امر توسط طراح و نرم افزار مدل کنترل نشده باشد، سیستم نشان می دهد که این قطعات قابلیت اتصال ندارند. همچنین در این سیستم اطلاعات مربوط به شماره اسپول و محل اجرای اتصال (Shop/Field) ثبت خواهد گردید.
   

 • ارائه BOM خطوط

  با توجه به ورود اطلاعات کلیه اقلام موجود در یک خط، سیستم BOM  مربوط به هر خط را به صورت کلی، به تفکیک Shop/Field، به تفکیک صفحه آیزومتریک و یا به تفکیک Shop/Field، صفحه آیزومتریک ارائه می نماید.
   

 • ارائه لیست اتصالات

  باتوجه به اطلاعات خطوط وارد شده در سیستم و سنجش قابلیت اتصال و نوع اتصال توسط سیستم، لیست اتصالات پایپینگ به همراه مشخصات آنان از قبیل نوع اتصال (Weld-Thread-Flange) و نیز موقعیت اجرای اتصال (Shop/Field)، سایز اتصال (Inch-Dia)ضخامت اتصال (درمواردی که کاربرد دارد)، تقسیم بندی متریالی اتصال (CS-SS-AS-…)  و...توسط سیستم ارائه خواهد گردید.
  همچنین گزارشات آماری با توجه به دسته بندی های یاد شده و نیز ترکیبی از آنان قابل ارائه می باشد.
   

 • قابلیت نظارت و تایید

  در تمامی مراحل گفته شده این قابلیت وجود دارد که اطلاعات ورودی توسط یک گروه وارد شده و توسط سرپرست تیم و یا هر مقام ذیصلاح دیگر تایید و صحه گذاری گردد.