سیستم مدیریت انبار

سیستم مدیریت انبار پوپک با اتصال به سیستم مدیریت اقلام و ثبت و نگهداری اسناد مربوط به ورود و یا خروج کالاهای خریداری شده از انبار، امکان مدیریت انبار پروژه را برای مدیران فراهم می آورد.از قابلیتهای عمده این سیستم می توان موارد ذیل را بر شمرد:

 • دریافت لیست اقلام پروژه از سیستم مدیریت اقلام
 • تولید، ثبت و نگهداری گزارشات بازگشایی پکیج ها OPI
 • تولید گزارشات OSDR
 • انبار قرنطینه با امکان عودت کالا و یا انتقال به انبار اصلی
 • تولید و نگهداری سند MRS
 • مدیریت انبارهای فرعی/ لوکیشن ها
 • ثبت Hit Number جهت پیگیری های بعدی
 • مدیریت اقلام رسیده از سایر انبار/پارتی ها SMI
 • مدیریت اقلام مشابه/جایگزین EMI
 • ثبت و نگهداری اسناد خروج از انبار/بازگشت به انبار MIV/MRV
 • امکان گردش فرم درخواست کالا قبل از صدور سند خروج جهت تایید MRF
 • تحلیل موجودی انبار Warehouse Inventory

 

مختصری درباره سیستم مدیریت انبار:

 • ثبت Packing List
  در این قسمت با توجه به مشخصات سفارش خرید که در بخشهای قبل توصیح داده شده است، Packing List مربوط به بسته های ارسالی تهیه و ثبت میگردد. این امکان وجود دارد که با دادن دسترسی به فروشنده مربوطه، Packing List  ها توسط فروشنده تهیه و در سیستم ثبت و سپس برای خریدار ارسال گردد.
  این لیست پیش از رسیدن کالا به انبار، در اختیار سیستم انبارداری قرار میگیرد و این امکان را به بخش انبار میدهد که برای دریافت اقلام برنامه ریزی های لازم (از قبیل اختصاص محل مناسب، مسیر مناسب حمل، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای جابجایی و...) را داشته باشند.
   
 • ثبت اقلام تحویل گرفته شده
  در این قسمت اقلامی که تحویل انبار می گردند با تمامی جزئیات از قبیل زمان تحویل، مشخصات تحویل گیرنده و ... ثبت میگردند. لازم به ذکر است از آنجایی که مشخصات اقلام قایل تحویل، پیشاپیش از طریق Packing List مربوطه در انبار موجود می باشد، انجام این امر و مدیریت آن به سهولت امکان پذیر بوده و تشخیص مغایرت های احتمالی، کمبودها، مقادیر اضافی به آسانی انجام می شود.
   
 • برگشت اقلام تحویل گرفته شده
  اقلامی که به هر دلیل از قبیل تحویل اضافه، تحویل اشتباه، رد کیفیت و ... نیاز به برگشت آنها باشد، در این بخش قابل برگشت بوده و کلیه اطلاعات مربوط به عملیات برگشت اقلام ثبت میگردد.
   
 • گزارش اقلام تحویل گرفته شده و برگشت داده شده
  در این قسمت می توان گزارشات مختلفی از اقلامی که توسط انبار تحویل گرفته و یا برگشت داده شده اند، تهیه و ارائه نمود. این گزارشات می توانند بر اساس موارد مختلفی از قبیل نوع اقلام، بسته خرید، شماره سفارش خرید، Packing List، تاریخ تحویل، تحویل گیرنده، مکان نگهداری و ... و یا ترکیب دلخواهی از این موارد باشد.
   
 • ثبت جابجایی ها
  هرگونه جابجایی اعم از جابجایی فیزیکی بین مکانهای نگهداری اقلام و یا جابجایی مالکیتی در این قسمت قابل ثبت و پیگیری خواهد بود. به علاوه این امکان وجود دارد که جابجایی ها (به ویژه جابجایی مالکیتی) به دلیل حساسیت موضوع، توسط اپراتورهای انبار ثبت شده و برای تایید به مسئول مربوطه که قابل تعریف شدن در سیستم می باشد، ارجاع شوند. تا زمانی که این تایید توسط فرد واجد صلاحیت انجام نشده است، گزارشات و سایر گردش کارهای سیستم بر اساس اطلاعات قبلی خواهد بود.
   
 • تحلیل موجودی انبار
  یکی از مهمترین مسائل مرتبط با انبار داری، تصمیم گیری در خصوص امکان جایگزینی و جابجایی اقلام مورد استفاده در قسمت های مختلف پروژه می باشد. این امر می بایست با توجه به زمانبندی عملیات اجرایی و نصب برای هر پیمانکار جزء و یا گروه اجرایی، موجودی انبار و اطلاع از اقلامی که در فاصله زمانی معینی به انبار خواهند رسید صورت پذیرد.
  در این قسمت، با توجه به اطلاعات استخراج شده از سیستمهای خرید کالا، پیشبرد کالا و نیز اطلاعات وارد شده در بخش انبارداری و اطلاعات Packing List  های ارسال شده توسط فروشندگان، این گزارش و تحلیل به آسانی قابل استخراج می باشد.
   
 • درخواست تحویل اقلام توسط پیمانکاران جزء و گروههای اجرایی
  در این بخش با دادن دسترسی لازم به نمایندگان پیمانکاران جزء و یا گروههای اجرایی، این نمایندگان قادر خواهند بود اقلام مورد نیاز خود را که لازم است تا تاریخ معینی از انبار تحویل بگیرند، درخواست نمایند.
  در این قسمت درخواست کننده، هدف از تحویل گیری، تاریخ نیاز به اقلام، اسناد مثبته نشاندهنده نیاز به هر آیتم و... را ثبت می نماید. این درخواست برای تایید به مسئول مربوطه ارجاع خواهد گردید.
   
 • تحلیل و تایید درخواست تحویل اقلام
  در این بخش مسئول واجد صلاحیت تعریف شده در سیستم، درخواست تحویل اقلام هر درخواست کننده را با توجه به گزارشات سیستم مبنی بر موجودی انبار و زمان دریافت اقلام مشابه تحلیل نموده و در نهایت با تمام یا قسمتی از درخواست مذکور موافقت مینماید. بدیهی است تا قبل از تایید درخواستها، امکان خروج و تحویل اقلام از انبار وجود نخواهد داشت.
   
 • ثبت تحویل اقلام به درخواست کننده
  در این قسمت نیز با توجه به لیست درخواست های اقلام تایید شده، اپراتور اجرایی مشخصات اقلام تحویل شده به درخواست کننده را به همراه جزئیاتی از قبیل تاریخ تحویل، مشخصات تحویل گیرنده و اسناد مثبته مربوطه ثبت می نماید.